Voorlichtingscampagne Oudertolerantie


IN HET KORT

Een groot deel van de ouders vindt het nog altijd geen probleem dat hun kinderen onder de 18 jaar al experimenteren met alcohol, sigaretten en drugs. Maar weten ouders voldoende over wat hun rol daarbij is en wat de gevolgen kunnen zijn voor hun kind?

DOEL

Ouders met behulp van herkenbare beelden en situaties informeren over hun rol bij het verstandig omgaan met alcohol en drugs door jongeren.


ROL Van link

LINK verzorgt een Social Media Actie voor ouders/opvoeders uit een specifieke gemeente (of kern binnen een gemeente). Er wordt gebruik gemaakt van (gefilmd) beeldmateriaal en informatie uit deze gemeente/kern, waardoor situaties beter herkenbaar zijn voor de ouders/opvoeders.

op een rijtje

Having used discount toner cartridges for twenty years, there have been a loot of changes in the toner cartridge market. The market today is.