Organisatie

De definitie van LINK (als zelfstandig naamwoord) geeft al een goed beeld van de organisatie. De verhouding tussen burgers, professionals en de overheid is sterk veranderd de afgelopen paar jaar. De burger is aan zet en krijgt meer dan ooit tevoren de verantwoordelijkheid om zelf sociale en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het samenspel tussen overheid, burgers en professionals speelt hierbij een essentiƫle rol.

Deze nieuwe verhoudingen vragen een andere inzet en benadering vanuit de sociale professionals dan voorheen. De professionals van LINK coachen, coƶrdineren en verbinden. De nadruk ligt hierbij op preventief en projectmatig werken.

Grofweg gezegd richt LINK zich op drie diensten:

  1. Jongerenwerk
  2. Preventie
  3. Ondersteuning