DAAROM LINK

De definitie van LINK (als Zelfstandig naamwoord) geeft al een goed beeld van de organisatie. De verhouding tussen burgers, professionals en de overheid is sterk veranderd de afgelopen paar jaar. De burger is aan zet en krijgt meer dan ooit te voren de verantwoordelijkheid om zelf sociale en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het samenspel tussen overheid, burgers en professionals speelt hierbij een essentiële rol.

Deze nieuwe verhoudingen vragen een andere inzet en benadering vanuit de sociale professionals dan voorheen. De professionals van Link coachen, coördineren en verbinden. De nadruk ligt hierbij op preventief en projectmatig werken.

DE GEBOORTE VAN LINK

Stichting LINK is een in 2015 opgerichte projectorganisatie met jongerenwerk als expertise. Een projectorganisatie die projecten ‘out-of-the-box’ benadert en maatwerk levert. Een organisatie waarbij de oprichters van LINK hun kennis en ervaring (een totaal van tientallen jaren) koppelen aan de snelheid en creativiteit van ‘jonge honden’.

Die combinatie geeft een mix van kwaliteit en betrouwbaarheid met een drang om te blijven vernieuwen en up-to-date te blijven.

 

Grofweg gezegd richt LINK zich op drie diensten:

  1. Jongerenwerk
  2. Preventie
  3. Ondersteuning

De oprichters en meewerkende ‘sociaal ondernemers’ van LINK zijn:

Kopie van DSC_0074

Liselore Dam

HOBBY’S

Theater en Concerten bezoeken, Skiën & Skydiven, Lezen

FUNCTIE

Mede-oprichter en meewerkend voorvrouw van LINK

ERVARING

Jongerenwerk, Poppodium programmeur, Festivalorganisator en Projectcoördinator

EN VERDER…..

Liselore kwam vanuit de Festivalwereld in een Poppodium terecht, waar ze de LINK legde tussen jongerenwerk en muziek. Jeugd kan participeren, of ze nu van straat komen, tienermoeder zijn of een probleem hebben in een thuissituatie, er kan altijd een LINK gelegd worden. Liselore is de LINK in participatieprojecten en onderdeel van het jongerenwerkteam van Hollands Kroon.

Kopie van DSC_0102

Ronald Hein

HOBBY’S

American Football, klussen in huis, BBQ-en

FUNCTIE

Mede-oprichter en meewerkend voorman van LINK

ERVARING

Jongerenwerk en (ambulante-)jongerencoaching, Beleidsadvisering, Organisatie advies, Event-management, Drugs- en alcoholvoorlichting

EN VERDER…..

Ronald heeft 15 jaar ervaring in alle facetten van jongerenwerk. Door zijn opleiding management overheid en non-profit en ervaring in het bedrijfsleven, weet Ronald de LINK te leggen tussen de wensen van de klant en functionele mogelijkheden. Van kleine situaties waarin individuele jongeren (begeleid door Ronald) de LINK met hun toekomst weer weten te vinden, tot een compleet plan van aanpak voor een gemeente. Deze duizendpoot gaat graag met u aan de slag!

Kopie van DSC_0112

Kevin Korthagen

HOBBY’S

Sporten en Koken

FUNCTIE

Mede-oprichter en meewerkend voorman van LINK

ERVARING

Jongerenwerk, Sociaal Cultureel Werk, Organisatie advies, Sales, Relatiebeheer, Event-management

EN VERDER…..

Door Kevin zijn ervaring in commerciële en niet-commerciële functies is hij breed inzetbaar. Daarnaast zoekt hij ook graag de scheidslijn tussen die twee werelden op, om vervolgens een LINK te leggen. Hij is de LINK die in Alkmaar voornamelijk de Sociaal Culturele en ondersteuningsprojecten uitvoert en jongerenwerk in Hollands Kroon van een nieuwe LINKe jas voorziet.