De afgelopen jaren werden er in Alkmaar, in het kader van de Nationale Buitenspeeldag op zo’n 20 locaties per jaar buitenspeelactiviteiten georganiseerd. Door actieve buurtbewoners, die daarbij, met name in de voorbereiding, ondersteund worden door een projectcoördinator. Sinds 2016, verzorgt Stichting LINK de projectcoördinatie.

 

Hierdoor kunnen het aanvragen en verdelen van subsidiegelden, het aanvragen van een evenementenvergunning, het schrijven van persberichten en het regelen van stagiaires vanuit 1 (aanspreek)punt geregeld worden. Zodat niet alleen de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen, maar vooral ook het ambtelijk apparaat een hoop werk uit handen wordt genomen.

https://linkprojecten.nl/wp-content/uploads/2018/03/ONDER-DE-LOEP-Buitenspeeldag.pdf