Organisaties die gerunt worden door vrijwilligers hebben de afgelopen jaren behoorlijke veranderingen doorgemaakt, waar het gaat om hun relatie met de overheid/gemeente. Veelal werden buurthuizen, wijkcentra en bijvoorbeeld wijkraden in het leven geroepen en geregisseerd door de gemeente of welzijnsorganisatie. Veelal komt die regie en besturing nu op de vrijwilligers zelf aan. Gemeenten willen dat wijken en vrijwilligers vooral in “eigen kracht en regie” opereren, waarbij de overheid een faciliterende rol aanneemt.

 

Het besturen en aansprakelijk zijn voor een centrum of organisatie is een hele verantwoordelijkheid. Daarom vragen sommige vrijwillige organisaties daar projectmatige ondersteuning bij. Dit kan zijn bij de opbouw van een nieuwe organisatie of de vernieuwing van een bestaande organisatie. Ieder verenigingsbestuur, wijkraad of buurtcentrum heeft daar wel eens mee te maken: opzetten en inrichten van een rechtsvorm, ontwikkelen van een financieel- of bedrijfsplan, veranderingen in het bestuur of de organisatie, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers of interne meningsverschillen die gladgestreken moeten worden. LINK kan hierbij ondersteunen op projectbasis.

 

LINK voert o.a. ondersteuningsprojecten uit bij Buurtvereniging Bloemwijk, Wijkraad Nieuw Overdie en bij diverse jongerenverenigingen vanuit het LINK jongerenwerk.