Mobiele Blaasactie (verplicht)


In het kort

Een bekend fenomeen onder jongeren is het voordrinken voor men op stap gaat. Om het voordrinken te ontmoedigen en een beter inzicht te krijgen in de toestand van de bezoekers bij binnenkomst kan het mobiele blaasteam van LINK ingehuurd worden.

DOEL

Het ontmoedigen van het thuis voordrinken door met name inderjarigen. Voorkomen dat horeca/evenement/school ten onrechte wordt afgerekend op alcohol die elders genuttigd is.

ROL VAN LINK

Ism horeca/school/evenement/gemeente wordt een toegangsbeleid opgesteld. Vervolgens wordt tijdens de leeftijdscheck een blaastest afgenomen. LINK koppelt het resultaat terug aan de geteste persoon en de portier. De portier heeft nu een uitstekend middel in handen om het toegangsbeleid uit te kunnen voeren. De blaasacties kunnen niet alleen op reguliere horeca avonden, maar ook tijdens evenementen zoals bijv. de kermis of schoolfeesten worden ingezet.

OP een rijtje

Naam Interventie: Mobiele Blaasacties Setting: VO, horeca, evenementen (kermis)

Categorie: Preventie, signalering

Kosten: € 1600,-(richtprijs per 250 deelnemers)

Referentie: Gemeente Medemblik (2018-2019)

Link maakt gebruik van geijkte apparatuur