Mobiele Blaasactie (ludiek)


In HET KORt

Op kermissen en andere evenementen wordt meestal veel gedronken. Dat weet een gemeente meestal wel. Maar hoeveel wordt er dan gedronken? Wordt er ook voor gedronken? En hoe zit het met de minderjarigen? Drinken zij al alcohol en zo ja hoeveel dan? Dat is informatie die niet alleen kan helpen bij het opstellen van beleid, maar ook een ingang vormt tot het

DOEL

Het op een laagdrempelige manier geven van voorlichting aan bezoekers van evenementen. Het vergaren van informatie over het drank- en drugsgebruik van bezoekers.

rol van link

Op het terrein van kermis of evenement wordt een tent geplaatst waar bezoekers een vrijwillige blaastest wordt afgenomen. De gegevens worden genoteerd. Wanneer ze daarna nog even een enquêteformulier invullen, mogen ze een prijsje uitzoeken of ontvangen ze een festivalhoedje. Van de verkregen informatie maakt LINK een rapportage, waarmee een duidelijk beeld wordt geschetst van het drank- en/of drugsgebruik van de bezoekers.

OP EEN RIJTJE

Naam Interventie: Mobiele Blaasacties

Setting: horeca, evenementen (kermis)

Categorie: Preventie, signalering

Kosten: € 1500,-(richtprijs per 250 deelnemers)

Referentie:

Gemeente Medemblik (2018-2019)

SED-Gemeenten (2019)

BUCH-Gemeenten (2019)