Meldpunt Drugszaken

IN HET KORT

Ouders en jongeren beschikken over veel informatie m.b.t. gebruik van drugs, zorgen over drugs en drugsproblematiek in de eigen gemeente. Men ziet bijvoorbeeld: `de hele dag auto’s af en aan rijden aan de overkant’. Deze signalen en/of zorgen worden echter zelden doorgegeven aan instanties, omdat men niet weet waar dat kan en/of omdat de drempel te hoog ligt. Een meldpunt kan deze drempel verlagen.

DOEL

Met behulp van een Meldpunt Drugszaken wordt gedurende een bepaalde periode (standaard is 2 maanden) een laagdrempelige toegang tot drugsgerelateerde signalen gecreëerd.

rOL VAN LINK

Een door LINK opgezet Meldpunt Drugszaken is 7 dagen per week bereikbaar. Ook via Whatsapp en sociale media. De start van het Meldpunt Drugszaken wordt publicitair breed uitgemeten en ook gedurende de looptijd meerdere malen opnieuw onder de aandacht gebracht. De gemeente ontvangt wekelijks een rapportage m.b.t. het aantal en de aard van de ingebrachte signalen.

OP EEN RIJTJE

Naam Interventie: Meldpunt Drugszaken

Setting: Gezin, openbare gelegenheden

Categorie: Preventie, signaleren

Kosten: € 1.250,- (inclusief

bereikbaarheidsdienst, wekelijkse rapportage

en indien urgent onmiddellijk doorzetten van

signalen naar juiste aanspreekpunt)