Jongerenwerk Hollands Kroon

Sinds 1 januari 2016 is LINK verantwoordelijk voor het jongerenwerk in Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon voert sinds juli 2016 de Wmo en de Jeugdwet uit. Vanaf januari 2017 is Incluzio ook verantwoordelijk voor de uitvoer van een deel van de voorliggende voorzieningen in Hollands Kroon. 

Incluzio geeft uitvoering aan haar opdracht door de inzet van een viertal wijkteams en werkt daarnaast met verschillende lokale partijen uit het voorliggend veld. Incluzio heeft LINK gevraagd het jongerenwerk in de Gemeente Hollands Kroon te verzorgen. Deze opdracht is gesplitst in twee pijlers, namelijk:

1. Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

2. Zorg en welzijn rondom jeugd

Om deze pijlers binnen Hollands Kroon te bereiken worden onderstaande producten aangeboden.


(E)Coaching

Soms heeft een jongere een zetje in de goede richting nodig. Direct contact met een jongerencoach, die 24/7 bereikbaar is en naast hem/haar gaat staan om samen problemen op te lossen en/of doelen te bereiken.