LINK Jongerenwerk

Bij het oprichten van LINK Projecten was het doel: het opzetten van een projectorganisatie met jongerenwerk als expertise. De drie LINKIES gingen er vanuit, dat het om kortlopende projecten zou gaan, met name op het gebied van preventie, die ze dan naast hun andere werkzaamheden zouden kunnen gaan doen.

Dat liep al snel net even helemaal anders.

Nog voor het eerste jaar van de organisatie op 1 januari 2016 officieel van start zou gaan, werd de eerste grote jongerenwerkopdracht binnengesleept; die van de Gemeente Hollands Kroon. De Gemeente Hollands Kroon bleek een hele moderne gemeente, waar we onze creativiteit maximaal konden benutten! In het eerste jaar werd de opdracht nog als (tijdelijke) inhuurkracht uitgevoerd, maar vanaf 2017 werden we de officiële onderaannemer voor het jongerenwerk bij Incluzio Hollands Kroon.

Binnen het jongerenwerk leveren we: ambulant werk op straat, waarin we via een eigen ontwikkelde visie werken met (hang-)jeugd en overlastproblematieken, jongeren-coaching waarin we 1-op-1 een jongere helpen met het oplossen van een probleem én project-jongerenwerk waarin we naast preventie en voorlichting ook projecten opzetten, die de wereld voor jongeren een beetje beter/mooier maken. Zoals bijvoorbeeld “match-up”; een maatjesproject waarin jongeren iets voor een ander kunnen betekenen door voor hen een ‘maatje’ te zijn, of “ruimte voor tieners”; waarin tieners begeleiding krijgen om eigen activiteiten op te zetten en waarbij LINK ze aan verenigingen/stichtingen/bedrijven koppelt, die helpen om het idee tot volle wasdom te brengen.

De vernieuwende en verfrissende aanpak van LINK Jongerenwerk, waarbij het jongerenwerk projectmatig en ‘out-of-the-box’ benaderd wordt en maatwerk wordt geleverd. Waarbij de oprichters van LINK hun kennis en ervaring koppelen aan de snelheid en creativiteit van ‘jonge honden’. De aanpak die een mix geeft van kwaliteit en betrouwbaarheid met een drang om te blijven vernieuwen en up-to-date te blijven, viel al snel ook bij andere gemeenten in de smaak.

In 2017 werd LINK benaderd om een gooi te doen naar het jongerenwerk in het buitenstedelijk gebied van Alkmaar. Ook die opdracht wordt inmiddels alweer drie jaar uitgevoerd. In 2019 werd er contact gelegd vanuit de Gemeente Edam-Volendam, wat resulteerde in een jongerenwerkopdracht als onderaannemer van de organisatie ‘Alliantie Kansrijk’.

Halverwege 2020 is LINK Jongerenwerk ook begonnen aan opdrachten in de Gemeente Landsmeer en de Gemeente Schagen, waardoor de opdrachtportefeuille van LINK Projecten zich qua jongerenwerk ineens kan meten met die van de wat grotere spelers.

In totaal heeft het originele LINK-drietal nu 13 mensen in dienst: (ambulant) jongerenwerkers, projectmedewerkers en jongerencoaches, die samen met hen het jongerenwerk in vijf gemeenten vormgeven en de LINK-jongerenwerk-methodiek bewaken.

Wie had dat op 15 september 2015 gedacht? Ronald, Kevin en Liselore in ieder geval niet. Die houden zich de laatste tijd dan ook voornamelijk bezig met het niet naast hun schoenen te gaan lopen…