(E-)Coaching

IN HET KORT

Soms heeft een jongere een zetje in de goede richting nodig. Direct contact met een jongerencoach, die 24/7 bereikbaar is en naast hem/haar gaat staan om samen problemen op te lossen en/of doelen te bereiken.

DOEL

Het begeleiden van jongeren bij het bereiken van vooraf gestelde doelen, binnen een vooraf bepaalde periode. Bij E-Coaching gebeurt dit met behulp van online communicatiemiddelen en Social Media.

ROL VAN LINK

LINK biedt jongeren laagdrempelige ondersteuning bij het oplossen van kleine problemen op het gebied van school, ouders, baantjes, huisvesting liefde enz.. Bij ernstigere problematiek begeleid LINK de jongere naar de hulpverlenende instanties. Aan het eind van een hulptraject houdt LINK nog even een vinger aan de pols.

OP EEN RIJTJE

Setting: Social Media, Thuis Categorie:

Preventie, coaching

Kosten: Jongerencoaching kan projectmatig en per uur ingekocht worden.

Referentie: LINK verzorgt Jongerencoaching in Hollands Kroon en het Buitengebied van Alkmaar. Daar valt het onder het jongerenwerk.