Ambassadeursproject Voortgezet Onderwijs


IN HET KORT

Jongeren weten zelf het beste hoe ze hun leeftijdsgenoten kunnen bereiken. Ze weten wat leuk is en wat werkt. Bij het ambassadeursproject verzint een groep scholieren, onder begeleiding van LINK, een aantal ludieke acties voor hun schoolgenoten. Tijdens het project worden de deelnemende jongeren opgeleid tot ambassadeurs/peer-to-peer-educators.

doel

Het, tussen leeftijdsgenoten, op een duurzame, laagdrempelige en ludieke manier bespreekbaar maken van alcohol & drugsgebruik en -misbruik.

ROL VAN LINK

LINK begeleidt een groep jongeren bij het ontwikkelen van een ludieke preventieve campagne op school. Dit levert een aantal innovatieve en spectaculaire acties op, die tijdens de pauzes en na schooltijd uitgevoerd kunnen gaan worden en waaraan ook de andere leerlingen kunnen deelnemen. Uitgangspunt is maximale participatie, zonder de school en leerkrachten te belasten.

Op een rijtje 

Naam Interventie: Ambassadeursproject

Setting: Voortgezet Onderwijs

Categorie: Voorlichting, preventie, advies

Kosten: Vanaf € 3000,-

Referentie: Het ambassadeursproject werd

eerder uitgevoerd op het Trinitas College,

afdeling Han Fortmann te Heerhugowaard.