Acties bij Sportverenigingen

IN HET KORT

Op een sportvereniging kunnen heel veel verschillende acties worden uitgevoerd. Als specialist in jongerenwerk, kiest LINK daarbij voor een unieke invalshoek. Gericht op doelgroep (bestuur/jeugdleden/barpersoneel) wordt in samenspraak met de vereniging maatwerk geleverd.

DOEL

Op een sportvereniging kunnen heel veel verschillende acties worden uitgevoerd. Als specialist in jongerenwerk, kiest LINK daarbij voor een unieke invalshoek. Gericht op doelgroep (bestuur/jeugdleden/barpersoneel) wordt in samenspraak met de vereniging maatwerk geleverd.

ROL VAN LINK

Voorbeelden van acties: – Sport gerelateerde activiteiten (maatwerk per bezochte sportvereniging) waarbij jongeren nuchter en met alcoholbril op het verschil in prestaties ervaren.

-Gesprek met bestuurders/barcommissie over welke alternatieven er zijn om omzet te genereren met de kantine.

– De testkantine; activiteiten in de kantine om laagdrempelig met leden in gesprek te gaan.

IN HET KORT

Naam Interventie: Acties bij sportverenigingen

Setting: Sportvereniging

Categorie: Voorlichting

Kosten: vanaf € 300,- per editie

Referentie: Graftdijk, SV Graftdijk 2017