LINK bestaat 5 jaar!

Vanaf de eerste ontmoeting in 2000 tot het 5 jarig jubileum in 2020

September 2020

In augustus 2000 gingen Liselore en Ronald voor het eerst samen op Survival in de Ardennen met een groep jongeren. Zij was op dat moment programmeur/bedrijfsleider/jongerenwerker in ‘Poppodium De Koog’, bij Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk (SJJL) en hij was de ‘Hoofdvertegenwoordiger’ van alle vrijwilligers van de stichting. Binnen een jaar werd Ronald, o.a. door het pushen van Liselore, zelf werkzaam bij een concurrerende Jongerenwerk-organisatie: Kern8. Hij werd beheerder/jongerenwerker/bedrijfsleider bij Argus in Alkmaar, waar hij heel veel mooie activiteiten, feesten en festivals organiseerde. Onder andere samen met Kevin, een toen nog jonge vrijwilliger met een juiste instelling en grote plannen.

Hoewel Kevin op dat moment nog onder de “doelgroep” viel, was hij als vrijwilliger erg actief in de Jongerencentra Flash en Argus, waar hij feesten, festivals en activiteiten voor leeftijdsgenoten organiseerde. Daarnaast werd hij voorzitter van de Jongeren Adviesraad van Gemeente Alkmaar.

Liselore en Ronald zijn de jaren na 2000 altijd samen blijven werken. Ronald hielp Liselore bij haar jaarlijkse Survival in de Ardennen, grote concerten en Oud- en Nieuwfeestjes en de vrijwilligers van Argus (waaronder Kevin) kwamen regelmatig mee om te helpen in het landelijk bekende ‘Poppodium De Koog’ te Noord-Scharwoude. Toen in 2004 Jongerensport Complex Oosterhout Alkmaar werd ontwikkeld, werd Kevin (naast zijn studie en stage) ook daar vrijwilliger. Op het moment dat de toenmalige jongerenwerker daar ging stoppen en er een vacature kwam, greep hij zijn kans. Bijna klaar met z’n studie en inmiddels als vrijwilliger ingebakken in de organisatie, werd Kevin in 2005 aangenomen bij Kern8 om deze vacature te vervullen. Vanaf dat moment waren Ronald en Kevin collega’s.

In 2008 hield Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk (SJJL) op te bestaan en werd Liselore overgenomen door Kern8. In dat jaar werd zij niet alleen de officiële collega van Ronald en Kevin, maar ook buitenstedelijk jongerenwerker in de Gemeenten Wieringermeer en Harenkarspel. In dat jaar was Kevin jongeren- en tienerwerker in Alkmaar en regelde Ronald nog steeds Jongerencentrum Argus en was buitenstedelijk jongerenwerker in Graft-De Rijp. Liselore kreeg in 2008, naast haar jongerenwerktaken ook de projectleiding over de stedelijke vakantieactiviteiten van de Gemeente Alkmaar in de schoenen geschoven. Zij betrok Ronald daarbij, die vervolgens Kevin bij haar introduceerde. Gelijk denkenden vonden elkaar in een klein project…… waardoor het eerste LINK-zaadje werd geplant dat later tot iets groters zou uitgroeien! 

In de 7 opvolgende jaren dat ze in hetzelfde bedrijf werkten hebben de drie toekomstige LINKIES veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd en ervaring opgedaan. Onder andere bij:

 • Jongerenwerk Langedijk
 • Jongerenwerk Niedorp, Wieringen en Anna Paulowna (later Hollands Kroon)
 • Jongerenwerk Graft, De Rijp en de Schermer (later dorpen onder gemeente Alkmaar)
 • Jongerenwerk Harenkarspel (later Gemeente Schagen)
 • Jongerenwerk Alkmaar (Ambulant werk Alkmaar breed, Jongerencentra Argus, Ons Stekkie, Foxy en Sportcomplex Oosterhout)
 • Sociaal Cultureel Werk Heerhugowaard (De Mediaan & De horst)
 • Sociaal Cultureel Werk Alkmaar (Bloemwijk, Wijkcentrum de Eenhoorn en Alkmaar Zuid)
 • Wonen Plus Heerhugowaard
 • Opbouwwerk Alkmaar (Bureau Bewoners Ondersteuning)
 • Buitenspeeldag Alkmaar
 • Jeugdzomerkamp Alkmaar

In 2015 hadden de drie collega’s weliswaar diverse reorganisaties van Kern8 overleeft, maar werd duidelijk dat het doek voor dit bedrijf per 1 januari 2016 definitief zou gaan vallen. De plannen van de drie toekomstige LINKIES, om welzijnsland op een meer projectmatige en flexibele manier te benaderen, kwamen (met medeweten van en gestimuleerd door de bedrijfsleiding van het ten onder gaande Kern8) in een stroomversnelling terecht. En op  15 september 2015 werd daarom LINK Projecten  opgericht. Een organisatie, die zich in eerste instantie zou gaan bezighouden met projecten op het gebied van preventie en jongerenwerk.

Nog in diezelfde maand zijn de drie pioniers begonnen met voorlichting geven op festivals, om het geld, voor de verdere opstart van een organisatie, bij elkaar te sprokkelen. Liselore coördineerde in het najaar ook alvast een ambassadeursproject, dat Ronald had bedacht, om mee te nemen naar 2016 en nam zelf voor 2016 de Buitenspeeldag mee naar de toekomstige LINK-portefeuille. Kevin loodste twee Sociaal Cultureel Werk projecten richting LINK. Toen in het najaar van 2015 ook de Jongerenwerkopdracht van de Gemeente Hollands Kroon aan LINK werd gegund, nam LINK, op 1 januari 2016, sneller dan verwacht, ineens hele serieuze vormen aan en moesten er naast het LINK-drietal nog eens drie extra medewerkers worden aangenomen om het werk te kunnen uitvoeren. In 2017 werd ook het Alkmaarse Buitenstedelijk Jongerenwerk (voormalige gemeenten Graft, de Rijp en de Schermer) aan de LINK-portefeuille toegevoegd en werd er vanuit LINK flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van Alcohol- en drugs preventieprojecten, die al snel goed in de smaak vielen bij verschillende gemeenten en per 2018 werden opgenomen op de Ín Control’ interventie-menukaart van de GGD in De Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland. 2018 werd een jaar waarin er, naast het reguliere jongeren- en sociaal-cultureel werk, steeds meer losse projecten werden gerealiseerd. Voornamelijk op het gebied van preventie, in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland, op zowel kermissen en festivals als scholen en jongerencentra wist men LINK steeds beter te vinden. Naast het vaste LINK Jongerenwerk-team ontstond er een pool van flexibele projectmedewerkers en peer-educators, die voor preventie-activiteiten werden ingezet.

In het najaar van 2018, na een lange voorbereidingstijd, werd ook de LINK-INN opgestart, een woonproject in Wieringerwaard (Hollands Kroon) dat i.s.m. de Wooncompagnie en de Gemeente Hollands Kroon gerealiseerd werd. Een kamers-met-kansen project, waarbij jongeren binnen 12 maanden zelfstandig leren wonen en dat inmiddels na 2018, wegens behaalde successen in het ontlasten van zware en dure casuïstiek, structurele subsidie ontvangt.

De toename in de vraag naar preventieprojecten continueerde zich in 2019 en daarom werd het tijd voor een praktisch vervoersmiddel voor preventie: de LINK-MOBIEL werd aangeschaft. Na een bomvol seizoen, vol preventie-activiteiten op kermissen in zo’n beetje alle gemeenten in Noord-Kennemerland, De Noordkop en West-Friesland, werd er contact gelegd vanuit de Gemeente Edam-Volendam, die geïnteresseerd was in de LINK-aanpak qua Jongerenwerk. Wat resulteerde in een opdracht voor de uitvoering van Jongerenwerk als onderaannemer van de Edam-Volendamse organisatie: ‘Alliantie Kansrijk’. Al snel werd gevraagd of LINK ook wilde participeren in de preventie van diezelfde gemeente.

In januari 2020 heeft LINK, na een spannend aanbestedingstraject, deze preventie-opdracht voor de Gemeente Edam-Volendam toegewezen gekregen. De komende twee jaar, vanaf schooljaar 2020/2021, zal LINK Alcohol-, en Drugspreventie op alle scholen (basis en middelbaar) gaan verzorgen. Halverwege 2020 is Link ook begonnen met jongerenwerk-opdrachten voor de gemeenten Landsmeer en Schagen en zijn er warme contacten met andere gemeenten.

LINK bestaat op 15 september 2020 vijf jaar en het originele drietal heeft inmiddels zo’n 13 (voornamelijk jonge) mensen in dienst. Daarnaast kunnen ze rekenen op minstens 10 flexwerkers, die multi-inzetbaar zijn. Een projectorganisatie, die projecten ‘out-of-the-box’ benadert en maatwerk levert. Een organisatie waarbij de oprichters van LINK hun kennis en ervaring (een totaal van tientallen jaren) koppelen aan de snelheid en creativiteit van ‘jonge honden’. Die combinatie geeft een mix van kwaliteit en betrouwbaarheid met een drang om te blijven vernieuwen en up-to-date te blijven.

Een 5-jarig jubileum vraagt om een feestje. Helaas kunnen we dat, vanwege de Corona-crisis, fysiek niet uitgebreid gaan vieren. Niet alleen omdat feestjes niet gepast zijn in deze tijd, maar ook omdat het virus ook niet aan LINK voorbij is gegaan. De preventie op scholen, kermissen en festivals ligt door Corona natuurlijk geheel plat. Evenals een groot deel van andere geplande activiteiten.

Desalniettemin kijken Liselore, Ronald en Kevin nostalgisch en tevreden terug op de LINK-geschiedenis, niet alleen op die van de afgelopen 5, maar zeer zeker ook op die van de afgelopen 20 jaar! Het is voor geen van drieën een standaard of normale weg geweest, die ze bewandeld hebben, maar wel een bijzondere, leerzame, nuttige en vooral dankbare!

Het LINK-drietal is dankbaar voor wat die jaren hen gebracht hebben: ervaring, wijsheid, fijne medewerkers en geweldige opdrachtgevers. Een dikke shout-out gaat daarom zeer zeker uit naar de LINK-familie: Katy, Claudia, Esther, Kim, Cynthia, Marion, Jeroen, Robin, Mo, Gio, Rick, Leroy en Ben. Want samen met deze medewerkers wordt het gedachtengoed van LINK bewaakt.

Tenslotte danken we alle opdrachtgevers en partners, voor de erkenning en het vertrouwen, dat ze de afgelopen jaren in ons gesteld hebben!

Op naar de volgende 5 jaar!

Ronald, Kevin en Liselore