Ondersteuning

LINK faciliteert, ondersteunt en begeleid heel veel verschillende bewoners en vrijwilligers bij het realiseren van hun plannen en initiatieven. LINK levert een projectmatige steuntje in de rug aan burgers, die heel goed in staat zijn verantwoordelijkheid voor de leefomgeving te nemen.

 

Sociaal Cultureel Werk Alkmaar

 

In Alkmaar biedt LINK ondersteuning aan diverse Wijk- & Buurtcentra op het gebied van  Sociaal Cultureel Werk, waaronder in Wijkcentrum de Eenhoorn, Buurthuis Bloemwijk, Ontmoetingscentrum de Sociëteit en Ontmoetingscentrum de Blekerij.

In opdracht van de diverse wijk- & buurtcentra is het Sociaal Cultureel Werk van LINK er voor allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben in de samenleving.

Vanuit deze locaties werven en begeleiden wij vrijwilligers/initiatiefnemers bij de realisatie, voortzetting of versterking van activiteiten in en voor hun leefomgeving. Het Sociaal Cultureel Werk kan de actieve gebruikers van een centrum, de vrijwilligers en initiatiefnemers ondersteunen bij de ontwikkeling, organisatie en financiering van hun idee, activiteit of project.

 

Bestuursondersteuning

 

Organisaties die gerunt worden door vrijwilligers hebben de afgelopen jaren behoorlijke veranderingen doorgemaakt, waar het gaat om hun relatie met de overheid/gemeente. Veelal werden buurthuizen, wijkcentra en bijvoorbeeld wijkraden in het leven geroepen en geregisseerd door de gemeente of welzijnsorganisatie. Veelal komt die regie en besturing nu op de vrijwilligers zelf aan. Gemeenten willen dat wijken en vrijwilligers vooral in “eigen kracht en regie” opereren, waarbij de overheid een faciliterende rol aanneemt.

 

Het besturen en aansprakelijk zijn voor een centrum of organisatie is een hele verantwoordelijkheid. Daarom vragen sommige vrijwillige organisaties daar projectmatige ondersteuning bij. Dit kan zijn bij de opbouw van een nieuwe organisatie of de vernieuwing van een bestaande organisatie. Ieder verenigingsbestuur, wijkraad of buurtcentrum heeft daar wel eens mee te maken: opzetten en inrichten van een rechtsvorm, ontwikkelen van een financieel- of bedrijfsplan, veranderingen in het bestuur of de organisatie, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers of interne meningsverschillen die gladgestreken moeten worden. LINK kan hierbij ondersteunen op projectbasis.

 

LINK voert o.a. ondersteuningsprojecten uit bij Buurtvereniging Bloemwijk, Wijkraad Nieuw Overdie en bij diverse jongerenverenigingen vanuit het LINK jongerenwerk.

 

Buitenspeeldag Alkmaar

 

De afgelopen jaren werden er in Alkmaar, in het kader van de Nationale Buitenspeeldag op zo’n 20 locaties per jaar buitenspeelactiviteiten georganiseerd. Door actieve buurtbewoners, die daarbij, met name in de voorbereiding, ondersteund worden door een projectcoördinator. Sinds 2016, verzorgt Stichting LINK de projectcoördinatie.  

 

Hierdoor kunnen het aanvragen en verdelen van subsidiegelden, het aanvragen van een evenementenvergunning, het schrijven van persberichten en het regelen van stagiaires vanuit 1 (aanspreek)punt geregeld worden. Zodat niet alleen de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen, maar vooral ook het ambtelijk apparaat een hoop werk uit handen wordt genomen. Buitenspeeldag Alkmaar 2017 – Facebook

 

Jeugdzomerkamp Alkmaar

 

In opdracht van Stichting Binnenstadscentrum te Alkmaar verzorgd LINK al enkele jaren Jeugdzomerkamp Alkmaar. Dit kamp is bestemd voor kinderen van 7 t/m 15 jaar uit Alkmaar e.o.. Jeugdzomerkamp Alkmaar is vrij om op in te schrijven voor deze doelgroep, maar richt zich voornamelijk op kinderen uit sociaal of financieel zwakkere gezinnen.

 

Link werft, faciliteert en ondersteund vrijwilligers voor de organisatie en begeleiding van de kampweek. En Link verzorgd, met de vrijwilligers, de fondsenwerving, crowdfunding, deskundigheidsbevordering, participatie van maatschappelijk betrokken ondernemers en de Rotaryclub de Waag Alkmaar.

Voor meer informatie over het project jeugdzomerkamp Alkmaar bent u welkom op de website www.jeugdzomerkampalkmaar.nl of de facebookpagina www.facebook.com/JeugdzomerkampAlkmaar/