Jongerenwerk Hollands Kroon

Sinds 1 januari 2016 is LINK verantwoordelijk voor het jongerenwerk in Hollands Kroon. Incluzio Hollands Kroon voert sinds juli 2016 de Wmo en de Jeugdwet uit. Vanaf januari 2017 is Incluzio ook verantwoordelijk voor de uitvoer van een deel van de voorliggende voorzieningen in Hollands Kroon.

 

Incluzio geeft uitvoering aan haar opdracht door de inzet van een viertal wijkteams. Om de voorliggende voorzieningen te kunnen uitvoeren, is het samenwerkingen aangegaan met diverse organisaties die hier expert in zijn. Incluzio heeft LINK gevraagd het jongerenwerk in de Gemeente Hollands Kroon te organiseren/realiseren. Deze opdracht is gesplitst in twee soorten werkzaamheden, namelijk:

1. In het kader van Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

Onder de loep: Ambulant werk

en

2. In het kader van zorg en welzijn rondom jeugd.

Onder de loep: Voorlichting/preventieactiviteiten op scholen

Onder de loep: Coaching

Onder de loep: Stimulatie/Participatie (sportweek/bargetters/obstacle run)

Kijk voor recente activiteiten op:

Jongerenwerk Hollands Kroon – Startpagina | Facebook