Jongerenwerk Graft, de Rijp & Schermer

Sinds januari 2017 wordt het jongerenwerk in het buitengebied van Alkmaar uitgevoerd door twee medewerkers van LINK. De doelstelling van LINK Jongerenwerk luidt:

“Het jeugd-& jongerenwerk levert een bijdrage aan het veilig opgroeien van de jeugd tot zelfstandige, zelfredzame en assertieve volwassenen.”

 

Om de doelstelling te realiseren is het Jongerenwerk Alkmaar Buiten ingericht in 3 pijlers:

  1. Werkzaamheden in het kader van Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
  2. Werkzaamheden in het kader van welzijn en zorgen rondom jeugd
  3. Werkzaamheden in het kader van zelfredzaamheid en participatie

 

Kijk voor recente activiteiten op:

Jongerenwerk Buitengebied Alkmaar – Home | Facebook

Onder de loep